Toimintatapamme

Toimintamme ehdoton lähtökohta on keskinäinen luottamus ja avoimuus suhteessa toimeksiantajaamme ja yhteistyökumppaneihin.

Tarttuessamme toimeksiantoon meillä tulee olla vakaa käsitys siitä, että palvelutarpeen ratkaisu antaa lisäarvoa asiakkaallemme. Aitoon tekemiseen liittyy innostus, joka tarttuu. Asiakkaan etu on, jos hän tuo innostuksen tullessaan. Usein näin on. Meiltä löytyy tekemisen meininki ja siitä seuraa flow. Näistä aineksista muodostuu tuloksellisuus.

Yritys- tai yhteisöpalvelun tarjoaminen on harvoin jono yhden ihmisen aivotyötä tai ajattelua, vaikka tarjoammekin kaikki palvelut saman yhteyshenkilön kautta, yhden luukun periaatteella. Vaatimustason kasvaessa, haarukoimme tarpeenmukaiset asiantuntijat ympärillemme ja teemme töitä tiimeissä ja soluissa.

Optimaalinen kokonaistoimitus edellyttää usein kilpailuttamista. Teemme sen asiakkaan puolesta, asiakasta kuunnellen, mutta viime kädessä alihankkijoiden ja vaihtoehtojen valinnan vapauden itsellämme säilyttäen.

Asiantuntijaverkon kiinnitämme tapauskohtaisesti. Seuraamme palvelumme tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Arvioimme onnistumisiamme - palvelun laatua - asiakkaan kanssa. Verkottumisemme voima näkyy ja tuntuu, mutta verkko uusiutuu ja muuttaa muotoaan. Syntyy uusia tapoja tehdä uutta työtä.